Destinacije u blizini
Planina Skradska 23 51311 Skrad
09:00 - 10:00 Check OUT
14:00 - 20:00 Check IN
00385 98 59 23 21

Pretraži stranicu

Destinacije u blizini

Vražji prolaz jedan od najljepših kanjona Gorskog kotara, dužine oko 800 metara, na pojedinim dionicama širine svega 2 metra, a posljedica je djelovanja vode koja je tisućama godina izjedala kamen i napravila sebi neobičan put. Kroz kanjon prolazi potok Jasle što je i ime cijelog obližnjeg šumskog kompleksa. Na kraju Vražjeg prolaza, 14 metara iznad potoka Jasle otvor je u stijenu, ulaz u špilju Muževa hiša. Dužine je dvjestotinjak metara, a na njezinom kraju nalazi se dvorana sa jezercem. U špilji prezimljava strogo zaštićena vrsta šišmiša potkovnjaka koji se ne smiju uznemiravati prilikom posjeta špilji. Ujedno posjetite i Zeleni vir  Zaboravit ćete na sve probleme kada se prepustite ljepoti kanjona i žuboru vode.

Provjerite destinaciju 

https://www.pins-skrad.hr/zeleni-vir.php

http://zelenivir.com.hr/

Ovaj dio prirode 1962. godine proglašen je posebnim geomorfološkim rezervatom, te sada spada u kategoriju zaštićenog krajobraza. Nedaleko od Skrada smještene su dvije čarobne prirodne zanimljivosti spojene u jedinstveno zaštićeno područje – značajni krajobraz Vražji prolaz i Zeleni vir.

Izletište Zeleni vir nosi ime po snažnom izvoru na dnu plitke, prostrane spilje nad čijim su se ulazom nadvile okomite stijene visoke od 70-ak metara, niz koje se ruši slap stvarajući blistavu vodenu zavjesu. Zeleni vir dobio je ime po zelenkastoj boji vode u jezercu koje nastaje u spilji. Do ove spilje dolazi se prolazeći uskom strmom stazom uz hidrocentralu koja na području Zelenog vira postoji od 1921. godine.

Provjerite destinaciju 

https://www.pins-skrad.hr/zeleni-vir.php

http://zelenivir.com.hr/

Spilju je 1911. godine sasvim slučajno, prilikom iskopavanja kamena vapnenca otkrio Jakov Bolf Talijanetov. Spilju je prvi istražio geolog Josip Poljak koji je spilju nazvao Lipa po brdu Debela lipa. Kasnije je njezino ime izmijenjeno iz razloga što se spilja ne nalazi u brdu Debela lipa, već u brdu Kameniti vrh. Za spilju Lokvarku Poljak je napisao da je jedna od najljepših spilja hrvatskog krša. Spilja ima 6 etaža od kojih su prve 4 otvorene za posjetitelje. Duljina zasad otkrivenog dijela spilje iznosi 1179 metara, a dubina 275 metara. Temperatura unutar spilje kreće se u rasponu od 7 do 9 stupnjeva.
Provjerite destinaciju 

http://lokvarka.hr/spilja-lokvarka

Izvorište Kamačnika nalazi se na 405 metara n.m. Voda izvire iz nepoznate dubine, a do sada je istraženo 118 metara dubine izvora. Izvorište Kamačnika jedno je od 5 najdubljih u Europi. Na stijenama kanjona raste tisa - najugroženija vrsta stabala u Gorskom Kotaru. U gornjem toku Kamačnika nalazi se novo postavljena poučno - didaktička staza, koja tumači prirodne značajke zaštićenog područja. Na šetnici uz potok Kamačnik postavljena je Panova staza, niz od pet zvučnih instalacija, osmišljena kao osjetilna (akustična) staza koja posjetiteljima pruža uvid u igru zvuka kao umjetničkog i edukativnog medija. Također, na šetnici je postavljena i botanička staza, na kojoj se posjetioci putem sadržaja info tabela mogu informirati i educirati o biljnom i životinjskom svijetu koji obitava na području Značajnog krajobraza Kamačnik.Ulaz u kanjon Kamačnik nalazi se samo nekoliko stotina metara od željezničke stanice u Vrbovskom. Prije samog ulaska u centar Vrbovskog iz smjera auto ceste ili Lujzinske ceste (stara cesta Zagreb - Rijeka) nalazi se lijevo skretanje za željezničku stanicu, te prolaskom pored željezničke stanice i prelaskom preko pruge, dolazite direktno na sam ulaz toka Kamačnik, gdje se isti ulijeva u rijeku Dobru.
Provjerite destinaciju

https://lokvarka.hr/kamacnik

Snažna klimatska i vegetacijska pregrada između Hrvatskog  primorja i kopnenih dijelova Hrvatske kao najznačajniji primjer visinskog vegetacijskog raščlanjenja Hrvatske. Park Risnjak najljepše izražen fenomen vegetacije ponikvi te je prirodna veza između Alpa i balkanskih planina. Najpoznatiji kao prirodno stanište sve tri velike europske zvijeri (medvjed, vuk i ris) a posjeduje i 1148 vrsta i podvrsta flore. 

Provjerite destinaciju 


https://www.np-risnjak.hr/

Pronađite nas na interaktivnoj karti